Wymiana studencka – jeszcze więcej praktyki

Kolejna sytuacja, która pozwala obcować z prawdziwym językiem, a przy okazji z obcą kulturą, to wymiana studencka. Dokonuje się ona pomiędzy różnymi uczelniami, które nawzajem podejmują studentów z kraju partnerskiego. Uczestniczą oni w zajęciach razem z innymi żakami, poznają język i mają szansę przeżyć coś wyjątkowego.

Takie międzykulturowe, a czasami wręcz międzycywilizacyjne spotkania stanowią wartość samą w sobie. Dzięki nim znacznie łatwiej zrozumieć innych ludzi, a także zweryfikować stereotypy, które rodzą się na gruncie powtarzanych opinii. Raptem okazuje się, że realia są zupełnie inne i o pozytywny dialog jest naprawdę łatwo.

Kraje europejskie współpracują ze sobą w zorganizowany sposób na różnych płaszczyznach i w przypadku wymiany studentów jest podobnie. Aktualnie największym i najpopularniejszym programem tego rodzaju jest Erasmus. Biorą w nim udział studenci różnych kierunków, którzy spełniają określone kryteria.

Zazwyczaj największą szansę mają ci z wysoką średnią. Do wyboru jest najczęściej kilka lub kilkanaście uczelni zlokalizowanych w różnych krajach. W przypadku zagranicy sprawy mają się podobnie i żacy z Niemiec, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii mogą pojawić się na polskim uniwersytecie.

Znajdując się w nowym otoczeniu uczestnik wymiany musi aktywnie komunikować się z nowymi koleżankami i kolegami. Początkowo bywa to stresujące, ale po krótkim czasie pojawi się pewność siebie i sprawność w rozmowie. Coraz łatwiej będzie też zrozumieć słowa wypowiadane z lokalnym akcentem.

www.akademiamaratonu.pl