Powstanie z bliska

Gdybyśmy mieli ująć jakoś całościowo krajobraz muzealny w Polsce, to zdecydowana większość placówek działa od dawna.

Przeważnie muzea nad Wisłą datują swoje początki w latach powojennych, gdy w ramach odbudowy kraju trzeba było odtworzyć również muzealnictwo, poważnie nadszarpnięte w okresie działań wojennych.

Nie było to zadanie łatwe, co stanowi odrębny wątek do omówienia.

Z muzeów, które można określić jako najmłodsze, szczególnie wyróżnia się Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Służy ono upamiętnieniu wolnościowego zrywu stolicy, do którego doszło w sierpniu 1944 roku.

Trwające nieco ponad dwa miesiące działania nie przyniosły oczekiwanego skutku i sprawiły, że stolica naszej ojczyzny została zrównana z ziemią.

Faktem są natomiast bohaterskie akty, które stały się udziałem naszych żołnierzy oraz licznej rzeszy ochotników.

Muzeum ma na celu dokumentować tamte wydarzenia, wykorzystując przy tym liczne nowoczesne środki – w tym zaawansowane multimedia, o których potencjale pisaliśmy powyżej.

www.antilles-foot.com