Bez kadry nie ma efektów

Kluczem do sukcesu w nauczaniu języka obcego jest zapewnienie kursantom oraz studentom jak najlepszych nauczycieli. Choć chętnych do tego zawodu nie brakuje, to tak naprawdę znalezienie wysokiej klasy pedagogów staje się coraz trudniejsze. Swego czasu mówiono sporo o tym, że to zawód związany z pewnym rodzajem powołania oraz misji.

Dziś jest po prostu jedną z wielu profesji obecnych w naszej rzeczywistości gospodarczej i przyciąga również tych, którzy chcą mieć wiele dni wolnych w ciągu roku i szereg przywilejów wynikających z prawnych regulacji. Lektorzy angażowani na wydziałach uczelni wyższych mają często kontrakty ze szkołami językowymi lub uczą na niższych szczeblach oświaty – w gimnazjach lub liceach. Dobry lektor języka powinien oczywiście ukończyć właściwą filologię.

Gwarantuje to doskonałą znajomość specyfiki danego języka i stwarza szansę na to, że będzie on w stanie przekazać uczniom wiele przydatnych informacji aniżeli tylko te przewidziane standardowym programie nauczania. Tu dochodzimy do kolejnego problemu, czyli daleko posuniętej schematyczności w myśleniu o nauce języków obcych. Mniej zaangażowani nauczyciele skupiają się na tym, aby „odbębnić” treści przewidziane programem i nie pogłębiać ich o dodatkowe wiadomości, które potrafią być nie tylko użyteczne, ale też interesujące.

Jeśli student decyduje się na daną uczelnię, a chciałby się rozwinąć także językowo, powinien zapoznać się z opiniami na temat części kadry odpowiedzialnej za tę sferę. Niektóre wydziały są znane z wysokiego poziomu i właściwego podejścia lektorów – wszystko to da się ustalić. Trzeba jedynie popytać i poszperać.